Gmina Łukowa

2023-11-21

OGŁOSZENIE: Gmina Łukowa ogłasza przetarg na sprzedaż około 450 m2 blachy zdemontowanej z oczyszczalni ścieków w Łukowej.

Miejsce składowania blachy na działce byłego SKR. Szczegółowe informacje o stanie oraz możliwości obejrzenia przedmiotowej blachy można uzyskać w Urzędzie Gminy Łukowa pok. nr 3 oraz pod nr telefonu (84) 687 40 02 wew. 38. Ofertę należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy (pok. nr 10) do dnia 30 listopada 2023 r. (tj. czwartek) do godz. 14^ w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Przetarg na zakup blachy - nie otwierać do dnia 30 listopada 2023 r.”

Jednocześnie informujemy, iż oferty należy złożyć na pełny metraż blachy.

Galeria zdjęć

  • OGŁOSZENIE:  Gmina Łukowa ogłasza przetarg na sprzedaż około 450 m2 blachy zdemontowanej z oczyszczalni ścieków w Łukowej.

« powrót