Gmina Łukowa

2023-11-17

Zbliża się zima

W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowymi związane z nim spadki temperatur prosimy o zwrócenie uwagi na osoby z najbliższego otoczenia, sąsiedztwa, które znajdują się w trudnej sytuacji. Są osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku, samotnie zamieszkałe i samotnie gospodarujące. Zachęcamy do współpracy i alarmowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowej, a także do pomocy międzysąsiedzkiej. Nawet najlepsze przygotowanie nie zastąpi zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. Liczymy na wzajemną współpracę, a także na zwykłą ludzką życzliwość i troskę o drugiego człowieka, która pozwoli uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Galeria zdjęć

  • Zbliża się zima

« powrót