Gmina Łukowa

2023-11-08

Gmina Łukowa otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Łukowa otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 70 000,00 zł. Wkład własny finansowy Gminy wyniesie 17 500,00 zł, natomiast łączny koszt  realizacji zadania ma wynieść 87 500,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W  wyniku rozstrzygnięcia  Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie dla  

  • Szkoły Podstawowej w w Łukowej  dofinansowanie 35 000,00 zł, wkład własny 8 750,00 zł
  • Szkoły Podstawowej w w Chmielku dofinansowanie 35 000,00 zł, wkład własny 8 750,00 zł

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

 

Galeria zdjęć

  • Gmina Łukowa otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

« powrót