Gmina Łukowa

2023-08-25

Ogłoszenie na przetarg zbiorników

Gmina Łukowa ogłasza przetarg na sprzedaż 7 szt. zbiorników o pojemności 15 000L, zdemontowanych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Łukowa.

Szczegółowe informacje o stanie oraz możliwości obejrzenia przedmiotowych zbiorników można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukowej oraz pod numerem telefonu

509 528 074, 84 68 74 507.

Składając ofertę należy podać przyporządkowany numer zbiornika od 1 do 7, zgodnie z załączoną fotografią, odrębnie dla każdego zbiornika.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 12 września br. (tj. wtorek)

do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup zbiornika nr ...............

o pojemności 15 000L”.

 

Galeria zdjęć

  • Ogłoszenie na przetarg zbiorników

« powrót