Gmina Łukowa

2023-05-12

KOMUNIKAT ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

KOMUNIKAT ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
  i sadowniczych.
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
  i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu
  nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
 należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
   
 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
   
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
   
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
   
 • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy
z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z póź.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

OPRYSKIWACZE

sprzedane, zezłomowane

lub wycofane z użytkowania,

należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

 

 

 

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:

pocztą, faksem, drogą elektroniczną

na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl

 lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

 

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie
z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2023 r., poz. 340 z późn. zm.) podlega karze grzywny w wysokości
do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Galeria zdjęć

 • KOMUNIKAT  ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

« powrót