Gmina Łukowa

2022-11-07

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Łukowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok&#

Niniejszym informuję się, iż w dniach od 12.10.2022 r. do 04.11. 2022 r. zarządzony był okres w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łukowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Odpowiednia informacja w tej sprawie zamieszczona była w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łukowa.

Ponadto „Program” przesłany został władzom „Stowarzyszenia Piłkarskiego Victoria Łukowa ”, władzom Stowarzyszenia Sportowego „Huragan” Chmielek oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem ” w Biłgoraju, jako organizacjom, które ewentualnie mogą być finansowane tym programem.

Pomimo prośby z naszej strony nie wydały one uwag i opinii dotyczącej Programu. Innych uwag również nie było.

Stąd konsultacje uważa się za ważne.

DOK

Galeria zdjęć

  • Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Łukowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok&#

« powrót