Gmina Łukowa

2024-05-24

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Łukowa na rok 2024

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Łukowa o możliwości ubiegania się o pomoc   w postaci produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

O pomoc mogą się ubiegać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1 590 zł dla osoby w rodzinie

 

Osoby, które chcą ubiegać się o w/w pomoc, proszone są o zgłaszanie się 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowej w dniach od 27 do 31 maja 2024 r. z dokumentami potwierdzającymi dochód za miesiąc kwiecień 2024r. (tj. decyzja/odcinek emerytury lub renty, nakaz płatniczy z posiadanego gospodarstwa rolnego za 2024r., zaświadczenie o miesięcznym wynagrodzeniu netto za pracę).

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

  • Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Łukowa na rok 2024

« powrót