Gmina Łukowa

2024-04-25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

WÓJT GMINY ŁUKOWA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukowa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym