Gmina Łukowa

2024-03-12

Cyfrowe Lubelskie

Gmina Łukowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”, w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie. Gmina uczestniczy w projekcie jako Partner i realizuje go wspólnie z gminami: Komarów-Osada (lider projektu), Adamów, Grabowiec, Łukowa, Radecznica, Stary Zamość.

Całkowita wartość Projektu wynosi 9.623.911,14 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich, tj. 8.180.324,46 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy realizujące projekt.

Pozyskana kwota ma na celu m.in ułatwienie mieszkańcom 6 gmin, w tym oczywiście mieszkańcom naszej gminy, załatwianie spraw urzędowych przez internet.

W naszej gminie planowane są następujące działania:

1. Zakup i uruchomienie oprogramowania portalu e-usług dla mieszkańców, umożliwiającego m.in.:

  • podgląd spersonalizowanych danych o zobowiązaniach mieszkańców wobec gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych z możliwością dokonania płatności przy wykorzystaniu bankowości internetowej;
  • składania elektronicznych wniosków, deklaracji i informacji;
  • otrzymywania powiadomień dotyczących podatków i opłat, np. przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności.

2. Zakup i wdrożenie nowoczesnego oprogramowania systemów dziedzinowych umożliwiającego m.in.:

  • integracje i utworzenie jednej centralnej bazy danych łączącej informację z wszystkich modułów dotyczącą zobowiązań mieszkańca wobec urzędu
  • obsługę dokumentów elektronicznych sporządzonych przy pomocy formularzy elektronicznych
  • realizowanie mechanizmów wymiany danych między SD a portalem e-usług 

3. Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i digitalizacji zasobów informacji sektora publicznego.

4. Cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium z udostępnieniem ich na portalu mapowym.

5. Zakupy sprzętowe do elektronizacji urzędu oraz zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego.

Wartość części projektu realizowanego przez Gminę Łukowa wynosi 1 645 346,40zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 385 610,33 zł.

Galeria zdjęć

  • Cyfrowe Lubelskie

« powrót