Gmina Łukowa

2024-02-05

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

Dodatek osłonowego w 2024 r. wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego (w gospodarstwach domowych, w których wykorzystuje się urządzenia grzewcze zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków) będzie wynosiła:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. 

Wniosek o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łukowej 51 (budynek Ośrodka Zdrowia I piętro).

Wzór wniosku dodatek osłonowy 2024 r

Materiały

Galeria zdjęć

 • Dodatek osłonowy 2024

« powrót