Gmina Łukowa

2024-01-19

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert „wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej”

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Łukowa działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 6585 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/260/23 Rady Gminy Łukowa z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza otwarty konkurs ofert

Dokument w załączeniu

Galeria zdjęć

  • OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert „wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej”

« powrót