Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie opracowała Ranking Gmin Lubelszczyzny, którego wyniki są oparte o dane statystyki publicznej za rok 2016. Ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa lubelskiego (tj. ponad 200 gmin) z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno- gospodarczego. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność
i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

W dniach 17 – 19 listopada 2017 r. odbył się XXXVII Ogólnopolski Konkurs Chórów A'Cappella w Bydgoszczy. Chór „Harmonia”, działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej, skupiający młodzież z 12 szkół i 9 miejscowości, zdobył Srebrny Kamerton w swojej kategorii – chóry szkolne do lat 16-tu.

Spośród 826 chórzystów najmłodszą okazała się 7 – letnia Maja Bielak z Łukowej, która otrzymała wielką maskotkę.

Telewizja Bydgoszcz, spośród 19 występujących na konkursie chórów do nagrań telewizyjnych wybrała nasz chór. Wywiadu udzieliła Zuzia Luchowska w towarzystwie Natalii Zań, Paulinki Makuch i Kasi Gumiela.

W drodze do Bydgoszczy chórzyści zwiedzili przepiękne Stare Miasto w Toruniu. Zaśpiewali w XIII wiecznym toruńskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a dzień później w potężnej Bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy.

Skład „Harmonii” poszerzony był o najmłodsze śpiewające dzieci - „Wiolinki”. W tym roku chór nawiązał do najpiękniejszych sukcesów „Harmonii” z lat poprzednich. Jest to już 7. Srebrny Kamerton dla łukowskiego chóru.

W drodze powrotnej, szczęśliwi chórzyści wraz z Rodzicami i opiekunami, dzielili się wrażeniami i ...planowali kolejne wyjazdy. Gratulujemy!

Do nabycia w sklepach nowy numer "Gońca Łukowej", cena 3 zł.

Czerwiec 2017
Czerwiec 2016
Wersja elektroniczna

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2017 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.