Co roku w ostatnią niedzielę czerwca przybywają do Osuch Ci, którym dane było przeżyć gehennę niemieckiego okrążenia w czerwcu 1944 r. Przyjeżdżają z całej Polski rodziny poległych i pochowanych na największym w Polsce cmentarzu partyzanckim. Gromadzą się mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek, w których znajdowali pożywienie i schronienie partyzanci.
Uroczystości rocznicowe bitwy nad Sopotem 28 czerwca 2015r. zaszczycili swoją obecnością żyjący uczestnicy bitwy: Jan Buczek – „Dąbek” żołnierz oddziału AK por. Edwarda Błaszczaka „Groma”,
Roman Kiciński - "Orkan" żołnierz oddziału AK Józefa Steglińskiego „Corda” (który przybył z Łodzi),
Józef Kukułowicz - „Sybirak” z oddziału I Kompanii Sztabowej Inspektoratu Zamojskiego AK por. Adama Haniewicza „Woyny”,
Stanisław Szostak - „Trzynastka”, żołnierz oddziału AK por. Edwarda Błaszczaka „Groma” (zam. w Toruniu),
Włodzimierz Łój ,żołnierz oddziału BCh „Rysia”.
Obchody rozpoczęły się okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej dzieci młodzieży z Łukowej, po którym modliliśmy się w intencji poległych pod Osuchami i prosiliśmy Maryję Matkę Pokoju o pokój na świecie. Mszę św. sprawował Rodak łukowski, więzień Majdanka ks. prałat Władysław Kowalik w asyście ks. Proboszcza Waldemara Kostrubca, ks Jana Słomy – również łukowianina oraz kapelana AK ks. dra hab. Czesława Galka. Obsługę liturgiczną sprawowali harcerze ZHR z kapelanem ks. Kamilem Tarasem.
Po Eucharystii wręczono nagrody finalistom XVI Powiatowego Konkursu o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej oraz odbyła się dekoracja medalami. Awans na majora WP otrzymał kpt Stanisław Mazur ps. Wrzos, kolega z oddziału śp. prof. Jerzego Markiewicza. Odznaczenie wręczono także m.in. Gminie Łukowa, GOK w Łukowej i Nadleśnictwu Józefów.
Na cmentarzu odbył się apel poległych. „Wstańcie do apelu bohaterowie spod Osuch!” W niebo wzniosła się salwa ku Ich czci. Pod pomnikiem złożono wieńce, kwiaty. Zapłonęły znicze.
Na polanie za Domem Kombatanta swój kunszt zaprezentowała Orkiestra Wojskowa z Lublina i odbył się Piknik Militarny z udziałem jednostki wojskowej z Zamościa, członków Federacji Organizacji Proobronnych i Grupy Rekonstrukcji Historycznej „WIR”.
GRH „Wir” pokazała jak wyglądała zasadzka na partyzantów w 1944 roku, a młodzi żołnierze przedstawili jej wersję współczesną. Można było obejrzeć różne rodzaje broni jaką dysponuje teraz wojsko.
Działała amatorka radiostacja p. Andrzeja Stompóra.
W koncercie patriotycznym pod hasłem „Młodzi - Młodym Partyzantom spod Osuch” udział wzięli: „Angels” z Obszy pod kierownictwem p. Tadeusza Kubów, dziecięcy chór „Harmonia” pana Sławomira Kuczka i wspaniali harcerze z Suśca pod kierownictwem p. komendant Anny Rojek.
GOK w Łukowej wzorem lat ubiegłych przygotował kolejny „Zeszyt Osuchowski” oraz okolicznościowy numer „Gońca Łukowej”. Można było też zakupić archiwalne numery „Zeszytów Osuchowskich” na płytach CD, wybrane pozycje książkowe, karty pocztowe oraz wizerunek „Kaliny” na osuchowskiej brzozie.
Uroczystość zaszczycili: przedstawiciele Senatu i Sejmu RP senator Jerzy Chróścikowski, poseł Sławomir Zawiślak, poseł Stanisław Żmijan, poseł Mariusz Grad i poseł Piotr Szeliga. Siły zbrojne RP reprezentowali generał dywizji Krzysztof Szymański - szef Katedry Logistyki WAT, podpułkownik Ryszard Najczuk z Departamentu Komunikacji Społecznej MON, podpułkownik Adam Szczypek z MON, podpułkownik Tadeusz Nastarowicz – dowódca 3 Zamojskiego batalionu zmechanizowanego oraz podpułkownik Marek Danielak - komendant WKU w Zamościu. Wojewodę Lubelskiego reprezentował Przemysław Cieszkowski, a Marszałka Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski. Obecni byli także radni wojewódzcy, Maria Gmyz, Agata Borowiec i Stanisław Misztal. Swą reprezentacje miały także Lasy Państwowe, służby mundurowe straży pożarnej i policji z Biłgoraja, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin oraz radni. Licznie reprezentowane były poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń kombatanckich oraz szkół.

Uroczystości rocznicowe w Osuchach

Podziękowanie uczestnika bitwy osuchowskiej Romana Kicińskiego ps. „Orkan” z oddziału „Corda” wygłoszone podczas uroczystości w Osuchach 28 czerwca 2015 r.

W imieniu nielicznej już grupy żołnierzy – partyzantów walczących w Puszczy Solskiej pragnę powiedzieć słów kilka skierowanych do obecnej tu społeczności Ziemi Zamojskiej.
Rokrocznie ja i moi koledzy stawiamy się tutaj na apel poległych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy tu w Puszczy Solskiej pod Osuchami polegli w walce o wyzwolenie Ojczyzny.
Nasze oddziały walczące z wrogiem mogły tu przetrwać przez kilkanaście miesięcy jedynie dzięki wszechstronnej pomocy tutejszej ludności, która wspierała nas narażając własne życie i mienie.
To dzięki waszym dziadom i pradziadom mogliśmy walczyć zbrojnie, zadając poważne straty wrogowi.
Wasza coroczna tak liczna obecność tutaj świadczy o tym, że pamięć o poległych przed 71 laty wciąż jest żywa.
Szczególnie cieszy nas liczny i czynny udział młodzieży w dzisiejszej uroczystości.
To niewątpliwa zasługa oddanych nauczycieli i wychowawców tutejszych szkół i Domu Kultury w Łukowej
My weterani walk w Puszczy Solskiej dziękujemy Wam za to.
Dzięki Wam etos żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich pozostaje żywy i przekazywany jest następnym pokoleniom.
Z wielkim uznaniem zwracamy się do organizatorów dzisiejszej uroczystości, którzy od lat w sposób doskonały przygotowują te spotkania.
I na ręce pana Wójta składam w naszym imieniu wielkie podziękowanie.
A gdy nadejdzie już ten czas, że i my zameldujemy się na wieczną wartę, wówczas zaniesiemy naszym towarzyszom broni na tamtą stronę przekaz, że na Ziemi Zamojskiej pamięć o nich i przelanej przez nich krwi nie umarła, a ich ofiara nie poszła na marne, bo dziś mamy prawdziwą wolną Polskę.

Cześć Ich pamięci!

Goniec łukowski do nabycia w cenie 5 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2020 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.