7 czerwca 30 – osobowa delegacja zespołów śpiewaczych naszej gminy z panią dyr. GOK wzięła udział w I Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej do Sanktuarium w Krasnobrodzie.
Nasze Panie wzięły udział w Drodze Krzyżowej, którą poprowadził ks. Józef Bednarski - Diecezjalny Duszpasterz Rolników. Następnie uczestniczyły we Mszy św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Jana Śrutwy w intencji zespołów śpiewaczych.

I Pielgrzymka do Krasnobrodu i do grobu łukowskiego Ks. Proboszcza

Pani Maria Przytuła odczytała modlitwę wiernych, natomiast członkinie zespołu z Łukowej II i Pisklak w darze ołtarza złożyły bukiet z 50 goździków. Po Mszy św. procesyjnie wszyscy udali się do Kaplicy Objawień na Wodzie odmawiając po drodze różaniec. Na zakończenie odbyła się prezentacja artystyczna poszczególnych zespołów i poczęstunek regionalnymi potrawami.
W drodze powrotnej nasze Panie złożyły kwiaty na grobie ks. Prałata Ludwika Liwerskiego, wieloletniego, przedwojennego proboszcza łukowskiego, który 50 lat temu jako kustosz sanktuarium w Krasnobrodzie przyczynił się do koronacji obrazu Matki Bożej koronami papieskimi w obecności 100 tys. wiernych, 8 biskupów i 400 kapłanów.

I Pielgrzymka do Krasnobrodu i do grobu łukowskiego Ks. Proboszcza

Dziękujemy organizatorom tj. Ks prał. Eugeniuszowi Derdziukowi - kustoszowi Sanktuarium, Ks. Józefowi Bednarskiemu - Diecezjalnemu Duszpasterzowi Rolników oraz P. Marioli Czapla - dyr. KDK w Krasnobrodzie za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 5 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2020 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.