image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

Informacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych dla rodzin w których wnioskodawca bądź członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku wskazania przez wnioskodawcę okoliczności, iż on sam lub członek jego rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku „Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego” oraz niżej wskazaną dokumentację:

1. umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym lub inny dokument urzędowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski,

2. dokumentację potwierdzającą status zawodowy członka rodziny pozostającego w Polsce, np. zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zakres ubezpieczenia, bądź oświadczenie w powyższym przedmiocie,

3. zaświadczenie A1 wystawione przez ZUS lub równorzędną instytucję zagraniczną, informujące o podleganiu pod dane ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku pracownika delegowanego oraz w sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce i oddelegowującą się do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4. decyzję instytucji zagranicznej ustalająca prawo do świadczeń rodzinnych

(przyznającą lub odmowną) – o ile taka decyzja została wydana,

5. zaświadczenie pracodawcy/instytucji podatkowej o uzyskanych dochodach

zagranicznych.

W przypadku nie dających się usunąć przeszkód w dostarczeniu wyżej wymienionych

dokumentów, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w powyższym

przedmiocie opatrzonych klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

oświadczeń.

W załączeniu druk oświadczenie do pobrania

Załącznik nr. 1

Administratorzy "Łukowa na starej fotografii" prowadzą portal społecznościowy pod tym samym tytułem na Facebook-u pod adresem:
https://www.facebook.com/pages/%C5%81ukowa-na-starej-fotografii/230152847173317
Średni dzienny zasięg tej strony to blisko pół tysiąca wejść.
Administratorzy zachęcają do udostępniania i przesyłania ciekawych starych fotografii o podobnej tematyce, które można by pokazać mieszkańcom Łukowej i jej okolic.
Oczywiście wszystkie fotografie będą odpowiednio oznakowane informacją o ich autorze czy źródle pochodzenia.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 5 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2021 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.